Vi erbjuder teambuilding och friskvård till grupper genom inre omställning och naturvakenhet med upplevelse- baserade övningar. Vi återknyter kontakten med den levande världen omkring oss, våra sinnen och vår kroppsliga intelligens. Deltagarna får nya och kraftfulla verktyg för att jorda sig i en större gemenskap och finna balans.

Vi faciliterar medskapande konferenser som erbjuder en plats att tillsammans med andra människor skapa nya innovativa möjligheter för det som behövs i vår tid. Genom strukturerade konversationer kan våra gemensamma styrkor, gåvor och kunskaper komma till uttryck.

Teambuilding genom inre omställning och naturvakenhet

UPPLÄGG


Vi tillbringar tiden utomhus på en vacker plats där vi börjar med en tacksamhetsövning runt lägerelden.

Teambuildingen fortsätter med upplevelsebaserad praktik där vi blandar stillsamma övningar i medveten närvaro och roliga lekar där vi använder våra sinnen på ett kreativt sätt.

Beroende på arrangemangets längd lagar vi antingen mat tillsammans på lokala ekologiska råvaror eller så fikar vi runt lägerelden.

Ni kan välja mellan halvdag, heldag eller två dagars utbildning.

Vi kan göra förändringar i upplägget efter era önskemål

Vi som ledare vill skapa en trygg, utvecklande och utmanande Utvildning.


Pris:

2timmar: 550kr plus moms/person inkl. fika

halvdag/4timmar: 1250kr plus momst/person inkl. lunch och fika

heldag/7timmar: 2100kr plus moms/person inkl. lunch och fika

2 dagar: 4150kr plus moms/person inkl. mat och fika, exklusive boende


Mål och målgrupper


Målet med teambuildingen är att fördjupa förståelsen av begreppet relationer, till oss själva, varandra och resten av naturen.

Målet uppnås genom:

 • Att gruppen får lära känna nya sidor hos sig själv och varandra, öka gruppens medkänsla och samarbetsförmåga.
 • Att få verktyg för att uttrycka sina egna behov i gruppen, att tala, lyssna och vara autentiska så att vi förstår varandras perspektiv och våra olikheter kan blomstra.
 • Att få gemensamma upplevelser med naturen som stärker både er grupptillhörighet och er naturtillhörighet.
 • Att få en förståelse för att människans separation från resten av naturen orsakar miljökrisen och den sociala krisen. Genom den förståelsen kan vi alla lära oss hur vi kan vara en del av lösningen.
 • Att väcka nyfikenhet till att fortsätta fördjupa sin relation med resten av naturen.


Vi vänder oss till arbetsgrupper, föreningar och kompisgäng som:

 • vill utveckla sin förmåga att lyssna och uttrycka sig ansvarsfullt så att er potential att samarbeta och lösa konflikter fördjupas.
 • inte känner varandra så väl och vill skapa en trygg grund för gruppens gemenskap eller befintliga grupper som som vill fördjupa sin gemenskap.
 • vill utforska nya och uråldriga sätt att vara i relation till sig själv, varandra och övrig natur.
 • önskar ett sammanhang där ni får spendera tid tillsammans i naturen.
 • är orolig över samhällsutvecklingen i världen och vill hitta ett meningsfullt sätt att leva i en tid av stora förändringar.
 • längtar efter att utvecklas och utmanas i nya spännande riktningar.Friskvård och personlig hälsa genom inre omställning och naturvakenhet

UPPLÄGG


Vi tillbringar tiden utomhus på en vacker och stillsam plats där vi tar del av naturens läkande kraft genom olika övningar.

Du erbjuds en palett av övningar; reflekterande, kreativa, i medveten närvaro, i stillhet och i rörelse. Alla övningar utförs i moder jords hållande famn.

Beroende på arrangemangets längd lagar vi antingen mat tillsammans på lokala ekologiska råvaror eller så fikar vi runt lägerelden.

Ni kan välja mellan halvdag, heldag eller två dagars utbildning.

Vi kan göra förändringar i upplägget efter era önskemål

Vi som ledare vill skapa en trygg, utvecklande och utmanande Utvildning.


Pris:

2timmar: 550kr plus moms/person inkl. fika

halvdag/4timmar: 1250kr plus momst/person inkl. lunch och fika

heldag/7timmar: 2100kr plus moms/person inkl. lunch och fika

2 dagar: 4150kr plus moms/person inkl. mat och fika, exklusive boende


Mål och målgrupper


Vi är en del av naturen och naturen har en inneboende läkande kraft. Vår personliga hälsa går inte att separera från jordens hälsa. Vi utforskar detta på olika sätt under vår stund tillsammans.

Vår personliga hälsa förbättras genom:

 • Andningsövningar och övningar i medveten närvaro.
 • Att stanna upp och lyssna till naturens intelligens via dina sinnen. Genom olika övningar får du träna på att flytta fokus mellan det yttre och det inre.
 • Att medvetandegöra naturens cykler (som våra kroppar är en del av).
 • En förstärkt känsla av att vara en del av något större. Vi speglar oss i naturens återkommande mönster och upplever ekosystem på micro och macro nivå.
 • Att hitta balans mellan hjärnan, hjärtat och handen. Vi utforskar detta förhållande kravlöst genom olika kreativa övningar.
 • Att träna på att känna tillit, acceptans och tacksamhet.
 • Övningar där vi reflekterar över vad som är viktigt för att uppnå balans i livet.


Vi vänder oss till arbetsgrupper, föreningar och kompisgäng som:

 • vill ta del av naturens läkande kraft
 • behöver verktyg för att hantera stress och utmattning
 • längtar efter att känna en djup meningsfullhet
 • drömmer om att vila i mossan
 • längtar efter tid att reflektera för att kunna skapa förändringar i livet
 • vill komma ur ekorrhjulet
 • önskar utforska och bredda berättelsen om vem du är
 • vill finna inspiration och nya visioner om en hållbar värld.


Vad är INRE OMSTÄLLNING och varför är det viktigt?

Att ställa om samhället till hållbarhet handlar inte bara om förändringar i det yttre, som en ​omställning av våra transporter, hur vi bor eller hur vi producerar vår mat. Det handlar också om ​de förändringar vi behöver göra inom oss, både som individer och kollektiv, för att den yttre ​förändringen ska bli möjlig.

Det samhälle vi har idag är byggt på värderingar, världsbilder och en kultur som vi skapat över ​tid. Nu behöver vi syna dessa och se om de hjälper eller stjälper oss i vår strävan efter att skapa ​den värld som våra hjärtan längtar efter. Den inre omställningen påminner oss om hur vi är del ​av något större och helt beroende av naturen omkring oss, och bjuder in till en fördjupad relation ​till oss själva, varandra och naturen. Genom detta kan vi få en bättre balans mellan huvud, ​händer och hjärta och därmed bidra mer med hela oss i omställningen.

källa Omställningsnätverket


Vad är naturvakenhet och varför är det viktigt?

Naturvakenhet handlar om att utveckla mer omsorgsfulla relationer till dig själv och till allt ​levande omkring dig. Genom medveten närvaro och olika övningar fokuserar vi på våra sinnliga ​upplevelser, rum skapas där förundran, nyfikenhet och upptäckarglädje får plats. Naturens och ​vår personliga hälsa är sammankopplade. Genom att träna sig i naturvakenhet ökar vi vårt ​personliga välbefinnande, vår stress minskar samtidigt som vi får mer meningsfulla relationer till ​naturen omkring oss och större förståelse för dess behov.


Vi använder oss av kunskap från

Ekopsykologi

Ekopsykologi är ett gränsöverskridande ämne som utforskar människans relation till den levande världen. Västvärldens kultur där människan separerat sig, och naturen enbart ses som en resurs, anses inom ekopsykologin som en av de underliggande orsakerna till klimatkrisen och psykisk ohälsa. Ekopsykologi är både ett filosofiskt, kroppsligt och sinnligt utforskande av gamla och nya sätt att vara människa i kontakt med resten av naturen.

Ekopsykologin hjälper oss att komma i kontakt med sorgen och ilskan över vad vi förlorat och förstört, men också med hoppet och glädjen att vi kan läka och återskapa livgivande och meningsfulla relationer.

Omställnings nätverket

Omställningsnätverket, Transition network, är ett nätverk av människor och grupper som söker lokala svar på komplexa utmaningar genom att skapa visioner och finna nya sätt att leva. Vi befinner oss mitt i flera kriser, ekologiska och sociala, som innebär att vi behöver ställa om.


Omställningsnätverket vilar på fem principer:

 • Vi respekterar resurs-begränsningar och bygger resiliens
 • Vi främjar inkludering och social rättvisa
 • Vi arbetar med närhetsprincipen och självorganisering
 • Vi främjar balans
 • Vi främjar positiva visioner och kreativitet.


Det handlar om att bygga helt nya förutsättningar för mänsklig närvaro i jorden.

Art of Hosting

Art of Hosting and Harvesting Conversations that matters (AoH) är konsten att leda förändring genom medskapande processer och samtal. Art of Hosting innehåller olika metoder för att engagera grupper och nå fram till den kollektiva intelligensen som för förändringsarbetet framåt.

OM OSS

Amanda är lärare, diplomerad i ekopsykologi, vidareutbildad inom omställningsrörelsen och tränad i Art of Hosting.


Annica är självhushållare, naturvårdare och akupunktör med vidareutbildning i permakultur, skogsträdgårdsodling och diplomerad i ekopsykologi.


Vi är båda ideellt engagerade i Omställning Skellefteå och Skogsnätverket Mycel.


UTLÅTANDE

Vi upplevde att dagen hade ett förhållningssätt till naturen som saknas i vanlig undervisning. Den tog tillvara på en mer andlig upplevelse av naturen. Som något att vara en del av, att uppleva, att känna tacksamhet inför. Ett mer ursprungligt sätt att förhålla sig och kanske fick man uppleva naturen mer som ett barn, genom lekar, upplevelser, stillhet och samtal. Vi tror att det är en viktig del för att också respektera naturen och vilja ta hand om den och ett viktigt komplement till annan undervisning om och i skogen”.


Fanny Lundmark och Urban Stoltz lärare på Edelvik Folkhögskola


KONTAKT/BOKA

Välkommen att kontakta oss med all dina frågor

Mejl:

kontakt@utvilda.seTel:

Amanda Hedlund 070-675 38 13

Annica Ericsson 070-616 82 82


Så här går det till när du bokar oss:

 • Vi skickar ett googel-formulär med frågor till alla deltagare för att kartlägga gruppens behov.
 • Ett digitalt avstämningsmöte med bokaren innan tillfället.
 • Utvildningen (kursdagen/dagerna)
 • Efter träffen skickar vi ut ett google-formulär till alla deltagare för att stämma av och utvärdera kursen.

LÄNKAR OCH TIPS

Böcker:


Aktivt Hopp av Joanna Macy och Chris Johnstone


Framtidens by av Nikolas Berg, Ingrid Berg, David Bennett, Maria Engelbrektsson, Petra Henriksson och Torsten Laxvik


Sånger till jorden


Naturlagen av Pella Thiel och Henrik Hallgren


Hemsidor:


https://www.lodyn.se/


https://omstallning.net/


https://artofhosting.org/